Centrum Wymiany
Międzynarodowej
Zadzwoń do nas:
+48 (33) 8279 434 lub 356
Znajdź nas: 
budynek L, pokój 402,
IV piętro
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała

a

Erasmus+ Wyczerpanie środków na wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe

Szanowni Państwo,
Informujemy, że pula środków na wyjazdy pracownicze typu STA i STT (wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe) w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/15 została wyczerpana.
Zachęcamy do ubiegania się o środki na wyjazd w kolejnym roku akademickim – wnioski będzie można składać już na przełomie maja i czerwca br., o czym również poinformujemy w osobnym komunikacie.

WBMiI - rozmowy kwalifikacyjne

Uwaga Studenci Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki!
Rozmowy kwalifikacyjne na wyjazd na studia, w ramach programu Erasmus+, dla studentów z WBMiI odbędą się w dniu 28 kwietnia (tj. wtorek) o godzinie 12.30 w dziekanacie Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki.
Bardzo proszę o przygotowanie zaświadczenia o średniej ocen z całego toku studiów (zaświadczenie uzyskują Państwo w dziekanacie).

WIMBiS - rozmowy kwalifikacyjne

Uwaga Studenci Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska!
Rozmowy kwalifikacyjne na wyjazd na studia, w ramach programu Erasmus+, dla studentów z WIMBiS odbędą się w dniu 24 kwietnia (tj. piątek) o godzinie 10.00 w sali C 110.
Bardzo proszę o przygotowanie zaświadczenia o średniej ocen z całego toku studiów (zaświadczenie uzyskują Państwo w dziekanacie).
dr inż. Mariusz Kuglarz,
Koordynator programu Erasmus+ na Wydziale Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

Program EPRIE: „nations and identities"

Szanowni Studenci i Doktoranci interesujący się zagadnieniami polityki zagranicznej i współpracy międzyregionalnej!
Ambasada RP w Tokio rekomenduje udziału w programie EPRIE (Exchange Program for Regional Integration in East Asia and Europe) - tegoroczny temat programu to: „nations and identities".

WHS - rozmowy kwalifikacyjne Erasmus+ terminy

Dr Barbara Loranc-Paszylk, koordynator programu Erasmus+ na Wydziale Humanistyczno-Społecznym, zaprasza studentów chcących wyjechać na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+ na spotkania rekrutacyjne, które będą odbywać się wg poniższego harmonogramu:

  • filologia angielska: poniedziałek, 13.04.2015, godz. 10:30, sala L005
  • filologia czeska: poniedziałek, 13.04.2015, godz. 12:00, sala L005
  • filologia polska: środa, 15.04.2015, godz. 14:00, sal B102
  • filologia rosyjska: środa, 15.04.2015 godz. 14:30, sala B102
  • filologia hiszpańska, piątek, 24.04.2015, godz. 15:00 (sala zostanie podana w terminie późniejszym).

Podkategorie

Ogłoszenia


Projekt - Inwestuj w siebie – nigdy nie jest na to za późno

Serdecznie dziękujemy wszystkimi uczestnikom szkoleń za zaangażowanie i systematyczność. Szkolenia dla drugiej i trzeciej edycji zakończyły się warsztatami do wyboru, podnoszącymi kompetencje kluczowe i społeczne, w dniu 24 lutego 2018 roku.

 

17-04-18 | Więcej...

E+ Wyjazdy nauczyciele i pracowników w 2016/17
W ramach programu Erasmus+ 2016/17 oferujemy:
dla nauczycieli akademickich:
  • 25 miejsc na wyjazdy pięciodniowe, 
  • 40 miejsc na wyjazdy trzydniowe,

dla pracowników niebędących nauczycielami:

  • 20 miejsc na wyjazdy pięciodniowe, 
  • 40 miejsc na wyjazdy trzydniowe.

Więcej informacji: tutaj.

01-06-16 | Więcej...

Spotkanie informacyjne Erasmus+
Zapraszamy wszystkich studentów zainteresowanych wyjazdem na studia w roku akademickim 2016/2017 w ramach Programu Erasmus+ na spotkanie informacyjne - już po świętach: 30 marca br. (środa) o godzinie 11.00, sala L 233 (budynek L, II piętro).

22-03-16 | Więcej...

Wyjazdy STT i STA - koniec naboru

Informujemy, że limit miejsc na wyjazdy typu STA i STT w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2015/2016 został wyczerpany.
Zachęcamy do planowania mobilności STA i STT na rok akademicki 2016/17 – wyjazdy w ramach tego kontraktu będzie można realizować od czerwca br. Szczegóły naboru wniosków na wyjazdy w roku 2016/17 wkrótce!

08-03-16 | Więcej...

Wyjazdy nauczycieli i pracowników w roku 2015/2016 - otwarty nabór
Nabór na realizację wyjazdów nauczycieli akademickich – STA i pracowników niebędących nauczycielami – STT w ramach programu Erasmus+ 2015/16 już otwarty! Nalezy dostarczyć do BWA wypełnione (w j. ang.) i podpisane przez uczelnię/instytucję przyjmującą (oryginał, skan lub fax) odpowiednie "mobility agreement". Miejsca na wyjazdy STA i STT będą przyznawane według kolejności dostarczania dokumentów do momentu wyczerpania środków.
03-06-15 | Więcej...