Centrum Wymiany
Międzynarodowej
Zadzwoń do nas:
+48 (33) 8279 434 lub 356
Znajdź nas: 
budynek L, pokój 402,
IV piętro
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała

a

Ważny komunikat dla zakwalifikowanych na wyjazd na studia

Szanowni Studenci,
Wszystkie osoby zakwalifikowane na wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ i Programu POW ER w roku akademickim 2015/2016, semestr zimowy oraz semestr letni, zobowiązane są do złożenia kompletu dokumentów do Biura Wymiany Akademickiej (budynek L, IV piętro, pokój numer 402) w nieprzekraczalnym terminie do 2 czerwca br. (tj. wtorek).
Osoby, które nie złożą dokumentów w powyższym terminie zostaną skreślone z listy osób zakwalifikowanych. Miejsca te zostaną rozdysponowane pomiędzy osoby, które znajdują się na liście rezerwowej.
Osoby zakwalifikowane na wyjazd na studia, które chcą zrezygnować z wyjazdu zobowiązane są do złożenia pisemnej rezygnacji w BWA.

Hanna Lamers
Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+

Erasmus+ Staff Training Week: zaproszenie do Rumunii

W zakładce "Oferty zagraniczne" znajdą Państwo zaproszenie na Tydzień Międzynarodowy (Staff Training Week) organizowany dla pracowników uczelni w ramach programu Erasmus+ przez rumuńską uczelnię w Cluj-Napoca, który odbędzie się w dniach 26-30 października br. Zapraszamy do zapoznania się z informacją.

Erasmus+ Wyczerpanie środków na wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe

Szanowni Państwo,
Informujemy, że pula środków na wyjazdy pracownicze typu STA i STT (wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe) w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/15 została wyczerpana.
Zachęcamy do ubiegania się o środki na wyjazd w kolejnym roku akademickim – wnioski będzie można składać już na przełomie maja i czerwca br., o czym również poinformujemy w osobnym komunikacie.

WBMiI - rozmowy kwalifikacyjne

Uwaga Studenci Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki!
Rozmowy kwalifikacyjne na wyjazd na studia, w ramach programu Erasmus+, dla studentów z WBMiI odbędą się w dniu 28 kwietnia (tj. wtorek) o godzinie 12.30 w dziekanacie Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki.
Bardzo proszę o przygotowanie zaświadczenia o średniej ocen z całego toku studiów (zaświadczenie uzyskują Państwo w dziekanacie).

WIMBiS - rozmowy kwalifikacyjne

Uwaga Studenci Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska!
Rozmowy kwalifikacyjne na wyjazd na studia, w ramach programu Erasmus+, dla studentów z WIMBiS odbędą się w dniu 24 kwietnia (tj. piątek) o godzinie 10.00 w sali C 110.
Bardzo proszę o przygotowanie zaświadczenia o średniej ocen z całego toku studiów (zaświadczenie uzyskują Państwo w dziekanacie).
dr inż. Mariusz Kuglarz,
Koordynator programu Erasmus+ na Wydziale Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

Ogłoszenia


E+ Wyjazdy nauczyciele i pracowników w 2016/17
W ramach programu Erasmus+ 2016/17 oferujemy:
dla nauczycieli akademickich:
  • 25 miejsc na wyjazdy pięciodniowe, 
  • 40 miejsc na wyjazdy trzydniowe,

dla pracowników niebędących nauczycielami:

  • 20 miejsc na wyjazdy pięciodniowe, 
  • 40 miejsc na wyjazdy trzydniowe.

Więcej informacji: tutaj.

01-06-16 | Więcej...

Spotkanie informacyjne Erasmus+
Zapraszamy wszystkich studentów zainteresowanych wyjazdem na studia w roku akademickim 2016/2017 w ramach Programu Erasmus+ na spotkanie informacyjne - już po świętach: 30 marca br. (środa) o godzinie 11.00, sala L 233 (budynek L, II piętro).

22-03-16 | Więcej...

Wyjazdy STT i STA - koniec naboru

Informujemy, że limit miejsc na wyjazdy typu STA i STT w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2015/2016 został wyczerpany.
Zachęcamy do planowania mobilności STA i STT na rok akademicki 2016/17 – wyjazdy w ramach tego kontraktu będzie można realizować od czerwca br. Szczegóły naboru wniosków na wyjazdy w roku 2016/17 wkrótce!

08-03-16 | Więcej...

Wyjazdy nauczycieli i pracowników w roku 2015/2016 - otwarty nabór
Nabór na realizację wyjazdów nauczycieli akademickich – STA i pracowników niebędących nauczycielami – STT w ramach programu Erasmus+ 2015/16 już otwarty! Nalezy dostarczyć do BWA wypełnione (w j. ang.) i podpisane przez uczelnię/instytucję przyjmującą (oryginał, skan lub fax) odpowiednie "mobility agreement". Miejsca na wyjazdy STA i STT będą przyznawane według kolejności dostarczania dokumentów do momentu wyczerpania środków.
03-06-15 | Więcej...

Wyjazdy STT i STA - pula środków wyczerpana

Informujemy, że pula środków na wyjazdy nauczycieli i pracowników w ramach programu Erasmus+ w roku ak. 2014/15 została wyczerpana
Wnioski na kolejny rok ak. będzie można składać już na przełomie maja i czerwca br.
Więcej informacji wkrótce!

22-04-15 | Więcej...
View