Centrum Wymiany
Międzynarodowej
Zadzwoń do nas:
+48 (33) 8279 434 lub 356
Znajdź nas: 
budynek L, pokój 402,
IV piętro
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała

a

Tydzień międzynarodowy Erasmus+ w hiszpańskim Vigo

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się propozycją tygodnia międzynarodowego dla pracowników, organizowanego w ramach programu Erasmus+ w dniach 25-29 kwietnia 2016 r. na Universidade de Vigo w Hiszpanii. Tematem przewodnim tej edycji wydarzenia jest: Employment and Entrepreneurship: developing students' capacities under Erasmus+.
Więcej informacji w zakładce "Oferty zagraniczne".  

Tydzień międzynarodowy SUN, czyli zagraniczni goście w murach ATH

16 października br. Biuro Wymiany Akademickiej gościło uczestników tygodnia międzynarodowego organizowanego przez Politechnikę Śląską oraz Akademię Techniczno-Humanistyczną w ramach Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele uczelni zarówno europejskich (m.in. hiszpańskich, czeskich, słowackich), jak i afrykańskich oraz hinduskich.
Natomiast tematy rozmów koncertowały się wokół procesów internacjonalizacji uczelni, a także wyzwań stojących przez procesem umiędzynarodowieniu systemu edukacyjnego i podnoszenia kompetencji zawodowych, w myśl Strategii Europa 2020.
dr Dagmara Mika
Koordynator Uczelniany
ds. Praktyk Międzynarodowych i Doradztwa Edukacyjnego
 20151016 102117

Orientation days, czyli przywitanie studentów Erasmus+ w ATH!

W dniach od 1 do 5 października br. odbywały się dni integracyjno-orientacyjne dla studentów-Erasmusowców, którzy w roku akademickim 2015/2016 realizują część programu dydaktycznego w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
Kilkudniowe wydarzenie obejmowało cykl warsztatów integracyjnych i prelekcji z zakresu kultury, tradycji i historii Polski, a także wycieczkę autokarową. Studenci z zagranicy z wielkim zaangażowaniem i entuzjazmem dzielili się informacjami dotyczącymi swojej historii, muzyki oraz tradycji, zachęcając przy tym do odwiedzenia Hiszpanii, Turcji, Austrii, Włoch czy innych zakątków Europy.
Dni integracyjne są wydarzeniem zorganizowanym z inicjatywy Biura Wymiany Akademickiej, które ma na celu promowanie międzynarodowego wymiaru studiowania w ramach programu Erasmus+ i upowszechnianie informacji na temat mobilności europejskiej studentów, nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych.

"Let's meet days" dla studentów zagranicznych

Szanowni Studenci!
Biuro Wymiany Akademickiej organizuje w dniach 1-2 października 2015 r. "Let's meet" days dla studentów zagranicznych Erasmusa, czyli cykl warsztatów integracyjnych, wykładów i prelekcji o tematyce kulturowej. 
Serdecznie zapraszamy chętnych studentów do wzięcia udziału w tym wydarzeniu, które będzie okazją do poznania nie tylko nowych studentów z różnych krajów Europy, ale także wymiany doświadczeń kulturowych i życiowych!

Konferencja Smart Uni

Konferencja Smart Uni odbyła się w Szczyrku w dn. 21 sierpnia br. - członkowie IROs Forum oraz Konsorcjum Ślaskich Uczelni Publicznych rozmawiali m.in. o aplikacjach mobilnych dla studentów i bieżących sprawach programu Erasmus+, a także dzielili się swoimi doświadczeniami. 
Zespoł Biura Wymainy Akadmeickiej dziękuje za pomoc w organizacji i przybycie! 

Ogłoszenia


E+ Wyjazdy nauczyciele i pracowników w 2016/17
W ramach programu Erasmus+ 2016/17 oferujemy:
dla nauczycieli akademickich:
  • 25 miejsc na wyjazdy pięciodniowe, 
  • 40 miejsc na wyjazdy trzydniowe,

dla pracowników niebędących nauczycielami:

  • 20 miejsc na wyjazdy pięciodniowe, 
  • 40 miejsc na wyjazdy trzydniowe.

Więcej informacji: tutaj.

01-06-16 | Więcej...

Spotkanie informacyjne Erasmus+
Zapraszamy wszystkich studentów zainteresowanych wyjazdem na studia w roku akademickim 2016/2017 w ramach Programu Erasmus+ na spotkanie informacyjne - już po świętach: 30 marca br. (środa) o godzinie 11.00, sala L 233 (budynek L, II piętro).

22-03-16 | Więcej...

Wyjazdy STT i STA - koniec naboru

Informujemy, że limit miejsc na wyjazdy typu STA i STT w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2015/2016 został wyczerpany.
Zachęcamy do planowania mobilności STA i STT na rok akademicki 2016/17 – wyjazdy w ramach tego kontraktu będzie można realizować od czerwca br. Szczegóły naboru wniosków na wyjazdy w roku 2016/17 wkrótce!

08-03-16 | Więcej...

Wyjazdy nauczycieli i pracowników w roku 2015/2016 - otwarty nabór
Nabór na realizację wyjazdów nauczycieli akademickich – STA i pracowników niebędących nauczycielami – STT w ramach programu Erasmus+ 2015/16 już otwarty! Nalezy dostarczyć do BWA wypełnione (w j. ang.) i podpisane przez uczelnię/instytucję przyjmującą (oryginał, skan lub fax) odpowiednie "mobility agreement". Miejsca na wyjazdy STA i STT będą przyznawane według kolejności dostarczania dokumentów do momentu wyczerpania środków.
03-06-15 | Więcej...

Wyjazdy STT i STA - pula środków wyczerpana

Informujemy, że pula środków na wyjazdy nauczycieli i pracowników w ramach programu Erasmus+ w roku ak. 2014/15 została wyczerpana
Wnioski na kolejny rok ak. będzie można składać już na przełomie maja i czerwca br.
Więcej informacji wkrótce!

22-04-15 | Więcej...
View