Centrum Wymiany
Międzynarodowej
Zadzwoń do nas:
+48 (33) 8279 434 lub 356
Znajdź nas: 
budynek L, pokój 402,
IV piętro
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała

a

Informacje na temat rozmowy kwalifikacyjnej dla studentów Wydziału Humanistyczno-Społecznego!

Szanowni Studenci!
Wstępne zgłoszenie na wyjazd (druk do pobrania) można składać w Sekretariacie Anglistyki do piątku 8 kwietnia br.
Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 11-15 kwietnia br. (szczegółowy harmonogram zostanie podany w terminie późniejszym).
Uwaga! W tym roku na rozmowę kwalifikacyjną należy przynieść 2 dokumenty: zaświadczenie o średniej ze studiów otrzymane w dziekanacie oraz wstępny projekt karty zaliczeń (druk do pobrania).

Stypendia rządu tureckiego dla studentów

Zapraszamy do zapoznania się z informacją Ambasady Turcji dotyczącą stypendiów rządu tureckiego dla studentów zagranicznych, na które można aplikować w terminie do 31 marca br.

Spotkanie informacyjne Erasmus+

Szanowni Studenci!
Biuro Wymiany Akademickiej serdecznie zaprasza wszystkich studentów zainteresowanych wyjazdem na studia w roku akademickim 2016/2017 w ramach Programu Erasmus+ na spotkanie informacyjne - 30 marca br. (tj. środa) o godzinie 11.00 w sali L 233 (budynek L, II piętro).
Wyjazd z Erasmusem+ to szansa nie tylko na podniesienie kompetencji językowych, przełamanie barier społecznych i kulturowych, ale przede wszystkim to przygoda i możliwość poznania wielu interesujących osób z całego świata!
Zapraszamy!
dr Dagmara Mika
Koordynator Uczelniany ds. Praktyk Międzynarodowych i Doradztwa Edukacyjnego

Propozycja praktyk w ESN Santiago w Hiszpanii

Oferta skierowana jest do studentów polskich uczelni i ma na celu zaoferowanie odbycia bezpłatnych praktyk w ESN SANTIAGO. Czas trwania praktyki: min. 3 miesiące, w okresie od lutego 2016 do czerwca 2017 r.
Biorąc pod uwagę aktywność ESN Santiago, jest to okazja do zdobycia doświadczenia zawodowego w wielu dziedzinach. Przede wszystkim praca ma charakter międzynarodowy, dając szansę poznania wielu kultur oraz praktycznego użycia języków obcych. Do zadań praktykanta należeć będzie m.in. pomoc prawna, pomoc w szukaniu mieszkań, organizacja spotkań  wymiany językowej „Tandem" oraz imprez kulturalnych, planowanie wycieczek. Ponadto praktykant ma okazję zdobyć doświadczenie w zakresie prowadzenia organizacji, czyli obsługi biura, prowadzenia księgowości, przygotowywania grafik, obróbki zdjęć itp.

Studia w Indiach

Zaproszenie na studia w Indiach - Indian Institute of Technology Madras.

Podkategorie

Ogłoszenia


Projekt - Inwestuj w siebie – nigdy nie jest na to za późno

Serdecznie dziękujemy wszystkimi uczestnikom szkoleń za zaangażowanie i systematyczność. Szkolenia dla drugiej i trzeciej edycji zakończyły się warsztatami do wyboru, podnoszącymi kompetencje kluczowe i społeczne, w dniu 24 lutego 2018 roku.

 

17-04-18 | Więcej...

E+ Wyjazdy nauczyciele i pracowników w 2016/17
W ramach programu Erasmus+ 2016/17 oferujemy:
dla nauczycieli akademickich:
  • 25 miejsc na wyjazdy pięciodniowe, 
  • 40 miejsc na wyjazdy trzydniowe,

dla pracowników niebędących nauczycielami:

  • 20 miejsc na wyjazdy pięciodniowe, 
  • 40 miejsc na wyjazdy trzydniowe.

Więcej informacji: tutaj.

01-06-16 | Więcej...

Spotkanie informacyjne Erasmus+
Zapraszamy wszystkich studentów zainteresowanych wyjazdem na studia w roku akademickim 2016/2017 w ramach Programu Erasmus+ na spotkanie informacyjne - już po świętach: 30 marca br. (środa) o godzinie 11.00, sala L 233 (budynek L, II piętro).

22-03-16 | Więcej...

Wyjazdy STT i STA - koniec naboru

Informujemy, że limit miejsc na wyjazdy typu STA i STT w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2015/2016 został wyczerpany.
Zachęcamy do planowania mobilności STA i STT na rok akademicki 2016/17 – wyjazdy w ramach tego kontraktu będzie można realizować od czerwca br. Szczegóły naboru wniosków na wyjazdy w roku 2016/17 wkrótce!

08-03-16 | Więcej...

Wyjazdy nauczycieli i pracowników w roku 2015/2016 - otwarty nabór
Nabór na realizację wyjazdów nauczycieli akademickich – STA i pracowników niebędących nauczycielami – STT w ramach programu Erasmus+ 2015/16 już otwarty! Nalezy dostarczyć do BWA wypełnione (w j. ang.) i podpisane przez uczelnię/instytucję przyjmującą (oryginał, skan lub fax) odpowiednie "mobility agreement". Miejsca na wyjazdy STA i STT będą przyznawane według kolejności dostarczania dokumentów do momentu wyczerpania środków.
03-06-15 | Więcej...