Centrum Wymiany
Międzynarodowej
Zadzwoń do nas:
+48 (33) 8279 434 lub 356
Znajdź nas: 
budynek L, pokój 402,
IV piętro
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała

a

Projekt - Inwestuj w siebie – nigdy nie jest na to za późno

 

 

Model zwiększenia dostępu osób 50+ do różnych form uczenia się przez całe życie.

 

Krótko o projekcie

 

Nr projektu: POWR.04.03.00-00-W042/15

Okres realizacji: 01.10.2016 – 31.03.2019
Projekt realizowany w partnerstwie:
Lider: Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o.
Partner krajowy: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Partner zagraniczny: União das Freguesias de Gondomar (S. Cosme), Valbom e Jovim
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 
Wartość projektu:793 577,75 zł
 
Dofinansowanie ze środków: 
– europejskich: 748 264,46 zł
– dotacji celowej: 21 486,09 zł
 
Opis projektu:
 
Celem głównym projektu jest wypracowanie przy współpracy z Partnerem portugalskim, przetestowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze zwiększenia dostępu osób w wieku 50+ do różnych form uczenia się przez całe życie. Rodzaj współpracy ponadnarodowej: transfer nowych rozwiązań i ich zaadaptowanie oraz wdrożenie, wymiana informacji i doświadczeń.
 
W efekcie prac partnerstwa powstanie modelowe rozwiązanie pn. Inwestuj w siebie Kompleksowy model złożony będzie z 8 części obejmujących m.in. zestaw procedur wdrażania, programy szkoleń zgodne z EQF dla osób 50+, poradnik dla organizatorów i trenerów oraz dobre wzorce powstałe na etapie testowania. Nowe rozwiązanie będzie stanowiło efekt poszukiwania możliwości rozwiązania problemu dość dobrze znanego, z którym wciąż nie możemy sobie poradzić. Nacisk położony zostanie na etap motywowania i zainteresowania aktywnością, ograniczenie barier dostępu, rozwijanie wiedzy i umiejętności, w tym zwłaszcza kompetencji kluczowych, i w konsekwencji zmianę postaw uczestników. Wskazać należy dwie głównie grupy docelowe projektu: odbiorcy, czyli osoby w wieku 50+ (wg danych GUS osoby w wieku 50-69 stanowią w Polsce blisko 10 mln) oraz użytkownicy, tj. podmioty prowadzące działania LLL, instytucje rynku pracy i świadczące usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw. Wykorzystanie sprawdzonych portugalskich rozwiązań pozwoli uniknąć ewentualnych błędów na etapie tworzenia koncepcji, testowania i wdrażania modelu. Wypracowanie i wdrożenie modelu będzie przebiegało zgodnie ze wskazanymi w Regulaminie konkursu sześcioma etapami: wypracowanie wstępnej wersji, testowanie, ocena wyników testowania, wypracowanie ostatecznej wersji modelu, wdrożenie do praktyki oraz wypracowanie rekomendacji dla potencjalnych użytkowników.
 
Aktualności
 
 
Harmonogram udzielonego wsparcia
 
 

Serdecznie dziękujemy wszystkimi uczestnikom szkoleń za zaangażowanie i systematyczność. Szkolenia dla drugiej i trzeciej edycji zakończyły się warsztatami do wyboru, podnoszącymi kompetencje kluczowe i społeczne, w dniu 24 lutego 2018 roku.

 

 
Kontakt
 
Biuro projektu:
Centrum Wymiany Międzynarodowej,
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku–Białej, 
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
Tel. 33 82 79 434, email: International@ ath.bielsko.pl, http://www.dwm.ath.bielsko.pl/
 
 

Ogłoszenia


LOKALIZACJA BIURA - Budynek L, IV piętro, pokój L402

Informujemy, iż Biuro Wymiany Akademickej mogą Państwo znaleźć w budynku L, na IV piętrze, w pokoju numer 402.
Jednocześnie przypominamy - godziny kontaktowe dla studentów w sprawach związanych z programem Erasmus: wtorek, środa, czwartek w godz. 11.00-14.00
Zapraszamy!

23-06-14 | Więcej...

Erasmus+ !!!

EU flag-Erasmus_vect_POSErasmus+ to program oficjalnie zainaugurowany początkiem 2014 r., w którym mogą uczestniczyć państwa członkowskie UE, kraje przystępujące i kandydujące oraz potencjalne kraje knadydujące, a także Islandia, Lichtenstein oraz Norwegia.
Do roku 2020 w planach programu jest dofinanasowanie studiów, praktyk zawodowych, szkoleń i działań w ramach wolontariatu ok. 4 milionów Europjeczyków!

Więcej na stronie: www.erasmusplus.org.pl

06-05-14 | Więcej...