Centrum Wymiany
Międzynarodowej
Zadzwoń do nas:
+48 (33) 8279 434 lub 356
Znajdź nas: 
budynek L, pokój 402,
IV piętro
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała

a

Erasmus+ / LLP

EU flag-Erasmus vect_POS


Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie" (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu" oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem. Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020.

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020), program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.
Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego 2014-2020
Źródło: erasmusplus.org.pl
    logo-llp

Program LLP (Lifelong Learning Programme) - "Uczenie się przez całe życie" - to program Unii Europejskiej, wspierający współpracę w zakresie podnoszenia jakości i adekwatności kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych przewidziany na lata 2007-2013. Uczestniczą w nim kraje Unii, EEA oraz kraje stowarzyszone. Jego celem jest promowanie europejskiego wymiaru kształcenia na wszystkich poziomach (od przedszkola po uniwersytet) oraz koncepcji "uczenia się przez cale życie" - w aspekcie kreowania europejskiej tożsamości i poczucia jedności wśród mieszkańców zjednoczonej Europy. Program ten dąży do utworzenia w dziedzinie edukacji Europy bez granic i barier.

Program obejmuje następujące działania:

Erasmus - adresowany do szkolnictwa wyższego; rozwój współpracy pomiędzy uczelniami oraz promowanie europejskiego wymiaru w szkolnictwie wyższym

Comenius - poziom przedszkolny, szkolnictwo podstawowe i średnie; przedsięwzięcia edukacyjne promujące hasło "Europa w szkole" - przyczynia się do poprawy jakości kształcenia i wzmocnienia europejskiego wymiaru edukacji szkolnej

Grundtvig - kształcenie dla dorosłych, promowanie europejskiej współpracy miedzy placówkami edukacji dorosłych

Leonardo da Vinci - wcześniej istniał jako samodzielny program o takiej samej nazwie. Program ten ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Szczegółowe informacje na temat programu można znaleźć na stronie: http://llp.org.pl


Ogłoszenia


LOKALIZACJA BIURA - Budynek L, IV piętro, pokój L402

Informujemy, iż Biuro Wymiany Akademickej mogą Państwo znaleźć w budynku L, na IV piętrze, w pokoju numer 402.
Jednocześnie przypominamy - godziny kontaktowe dla studentów w sprawach związanych z programem Erasmus: wtorek, środa, czwartek w godz. 11.00-14.00
Zapraszamy!

23-06-14 | Więcej...

Erasmus+ !!!

EU flag-Erasmus_vect_POSErasmus+ to program oficjalnie zainaugurowany początkiem 2014 r., w którym mogą uczestniczyć państwa członkowskie UE, kraje przystępujące i kandydujące oraz potencjalne kraje knadydujące, a także Islandia, Lichtenstein oraz Norwegia.
Do roku 2020 w planach programu jest dofinanasowanie studiów, praktyk zawodowych, szkoleń i działań w ramach wolontariatu ok. 4 milionów Europjeczyków!

Więcej na stronie: www.erasmusplus.org.pl

06-05-14 | Więcej...