Centrum Wymiany
Międzynarodowej
Zadzwoń do nas:
+48 (33) 8279 434 lub 356
Znajdź nas: 
budynek L, pokój 402,
IV piętro
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała

a

SUN - Informacje

sun 

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych powstało w 2010 jako inicjatywa publicznych uczelni zlokalizowanych w województwie śląskim przede wszystkim w celu promocji śląskiego szkolnictwa wyższego, zarówno w kraju, jak i zagranicą, a także podejmowaniu wspólnych działań na rzecz wzmocnienia wizerunku Regionu jako dużego ośrodka naukowego i edukacyjnego.

Obecnie w jego skład wchodzi 9 uczelni:

  1. Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach,
  2. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach,
  3. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej,
  4. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach,
  5. Politechnika Częstochowska,
  6. Politechnika Śląska w Gliwicach,
  7. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
  8. Uniwersytet Ekonomiczny im. Karola Adamieckiego w Katowicach,
  9. Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Konsorcjum łączy uczelnie o różnorakim charakterze: artystycznym, humanistycznym, ekonomicznym i technicznym, które razem prezentują szeroką ofertę kształcenia na kilkuset kierunkach studiów licencjackich, magisterskich, inżynierskich, podyplomowych i doktoranckich.

Zagranicznym studentom członkowie Konsorcjum pragną zapewnić kompleksową organizację pobytu uczących się na Śląsku. Podejmują w tym celu wspólne inicjatywy ułatwiające dostęp do najlepszych programów nauczania i razem realizują elementy programów socjalnych uatrakcyjniających ich pobyt. Planowanymi rezultatami współpracy jest przede wszystkim integracja społeczności akademickiej województwa śląskiego, umiędzynarodowienie śląskich uczelni publicznych, a przy tym zwiększenie atrakcyjności Regionu jako miejsca studiów i nauki.


Podsumowanie działalności Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych w latach 2012-2014 pod przewodnictwem prof. dr hab. Wojciecha Dyducha, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.


Ogłoszenia


LOKALIZACJA BIURA - Budynek L, IV piętro, pokój L402

Informujemy, iż Biuro Wymiany Akademickej mogą Państwo znaleźć w budynku L, na IV piętrze, w pokoju numer 402.
Jednocześnie przypominamy - godziny kontaktowe dla studentów w sprawach związanych z programem Erasmus: wtorek, środa, czwartek w godz. 11.00-14.00
Zapraszamy!

23-06-14 | Więcej...

Erasmus+ !!!

EU flag-Erasmus_vect_POSErasmus+ to program oficjalnie zainaugurowany początkiem 2014 r., w którym mogą uczestniczyć państwa członkowskie UE, kraje przystępujące i kandydujące oraz potencjalne kraje knadydujące, a także Islandia, Lichtenstein oraz Norwegia.
Do roku 2020 w planach programu jest dofinanasowanie studiów, praktyk zawodowych, szkoleń i działań w ramach wolontariatu ok. 4 milionów Europjeczyków!

Więcej na stronie: www.erasmusplus.org.pl

06-05-14 | Więcej...