Centrum Wymiany
Międzynarodowej
Zadzwoń do nas:
+48 (33) 8279 434 lub 356
Znajdź nas: 
budynek L, pokój 402,
IV piętro
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała

a

SUN - Informacje

sun 

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych powstało w 2010 jako inicjatywa publicznych uczelni zlokalizowanych w województwie śląskim przede wszystkim w celu promocji śląskiego szkolnictwa wyższego, zarówno w kraju, jak i zagranicą, a także podejmowaniu wspólnych działań na rzecz wzmocnienia wizerunku Regionu jako dużego ośrodka naukowego i edukacyjnego.

Obecnie w jego skład wchodzi 9 uczelni:

 1. Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach,
 2. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach,
 3. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej,
 4. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach,
 5. Politechnika Częstochowska,
 6. Politechnika Śląska w Gliwicach,
 7. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
 8. Uniwersytet Ekonomiczny im. Karola Adamieckiego w Katowicach,
 9. Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Konsorcjum łączy uczelnie o różnorakim charakterze: artystycznym, humanistycznym, ekonomicznym i technicznym, które razem prezentują szeroką ofertę kształcenia na kilkuset kierunkach studiów licencjackich, magisterskich, inżynierskich, podyplomowych i doktoranckich.

Zagranicznym studentom członkowie Konsorcjum pragną zapewnić kompleksową organizację pobytu uczących się na Śląsku. Podejmują w tym celu wspólne inicjatywy ułatwiające dostęp do najlepszych programów nauczania i razem realizują elementy programów socjalnych uatrakcyjniających ich pobyt. Planowanymi rezultatami współpracy jest przede wszystkim integracja społeczności akademickiej województwa śląskiego, umiędzynarodowienie śląskich uczelni publicznych, a przy tym zwiększenie atrakcyjności Regionu jako miejsca studiów i nauki.


Podsumowanie działalności Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych w latach 2012-2014 pod przewodnictwem prof. dr hab. Wojciecha Dyducha, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Ogłoszenia


Projekt - Inwestuj w siebie – nigdy nie jest na to za późno

Serdecznie dziękujemy wszystkimi uczestnikom szkoleń za zaangażowanie i systematyczność. Szkolenia dla drugiej i trzeciej edycji zakończyły się warsztatami do wyboru, podnoszącymi kompetencje kluczowe i społeczne, w dniu 24 lutego 2018 roku.

 

17-04-18 | Więcej...

E+ Wyjazdy nauczyciele i pracowników w 2016/17
W ramach programu Erasmus+ 2016/17 oferujemy:
dla nauczycieli akademickich:
 • 25 miejsc na wyjazdy pięciodniowe, 
 • 40 miejsc na wyjazdy trzydniowe,

dla pracowników niebędących nauczycielami:

 • 20 miejsc na wyjazdy pięciodniowe, 
 • 40 miejsc na wyjazdy trzydniowe.

Więcej informacji: tutaj.

01-06-16 | Więcej...

Spotkanie informacyjne Erasmus+
Zapraszamy wszystkich studentów zainteresowanych wyjazdem na studia w roku akademickim 2016/2017 w ramach Programu Erasmus+ na spotkanie informacyjne - już po świętach: 30 marca br. (środa) o godzinie 11.00, sala L 233 (budynek L, II piętro).

22-03-16 | Więcej...

Wyjazdy STT i STA - koniec naboru

Informujemy, że limit miejsc na wyjazdy typu STA i STT w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2015/2016 został wyczerpany.
Zachęcamy do planowania mobilności STA i STT na rok akademicki 2016/17 – wyjazdy w ramach tego kontraktu będzie można realizować od czerwca br. Szczegóły naboru wniosków na wyjazdy w roku 2016/17 wkrótce!

08-03-16 | Więcej...

Wyjazdy nauczycieli i pracowników w roku 2015/2016 - otwarty nabór
Nabór na realizację wyjazdów nauczycieli akademickich – STA i pracowników niebędących nauczycielami – STT w ramach programu Erasmus+ 2015/16 już otwarty! Nalezy dostarczyć do BWA wypełnione (w j. ang.) i podpisane przez uczelnię/instytucję przyjmującą (oryginał, skan lub fax) odpowiednie "mobility agreement". Miejsca na wyjazdy STA i STT będą przyznawane według kolejności dostarczania dokumentów do momentu wyczerpania środków.
03-06-15 | Więcej...