Centrum Wymiany
Międzynarodowej
Zadzwoń do nas:
+48 (33) 8279 434 lub 356
Znajdź nas: 
budynek L, pokój 402,
IV piętro
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała

a

IROs Forum - Informacje

logo-iros

IROs Forum (International Relations Offices Forum), czyli forum jednostek współpracy międzynarodwej to inicjatywa, której głównym celem jest rozwój współpracy międzynarodowej poszczególnych uczelni partnerskich stowarzyszonych w Forum oraz wzajemna pomoc w tym zakresie.

Forum działa od stycznia 2008 roku na mocy partnerskiej umowy o współpracy i obecnie tworzy je 19 uczelni. 

9 uczelni założycielskich:

1. Akademia Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej
2. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
3. Politechnika Gdańską
4. Politechnika Śląska w Gliwicach
5. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
6. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
7. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
8. Uniwersytet Warszawski
9. Uniwersytet Wrocławski

W kolejnych latach dołączyły:

10. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (2008)
11. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2008)
12. Gdański Uniwersytet Medyczny (2008)
13. Uniwersytet Śląski w Katowicach (2010)
14. Politechnika Łódzka (2010)
15. Uniwersytet Gdański (2010)
16. Politechnika Wrocławska (2011)
17. Uniwersytet Łódzki (2012)
18. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (2014)
19. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (2014)

Podstawowe zadania IROs Forum, ujęte w umowie, to: promowanie uczelni partnerskich w kraju i zagranicą, podnoszenie kwalifikacji pracowników uczelni poprzez m.in. organizację szkoleń i konferencji, wypracowywanie wspólnych strategii dla pozyskiwania funduszy, inicjowanie wspólnych projektów oraz podejmowanie nowych wyzwań w procesie internacjonalizacji uczelni.

Organem decyzyjnym Forum jest Rada Forum, która m.in. określa strategiczne kierunki działania Forum i planuje budżet. Członkami Rady są delegowani przedstawiciele każdej z uczelni partnerskich - ze względu na rolę, jaką ma pełnić Forum, są nimi szefowie biur współpracy zagranicznej poszczególnych uczelni. Pracami Rady kieruje corocznie wybierany przewodniczący. Pierwszym przewodniczącym był pomysłodawca całego przedsięwzięcia - mgr Barbara Centkowska, Dyrektor Biura Programów i Współpracy Międzynarodowej "InterRel" Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. W listopadzie 2008 roku odbyły się wybory i nowym przewodniczącym Rady IROs Forum została mgr Hanna Lamers, Kierownik Działu Nauki i Współpracy Zewnętrznej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Przewodniczący Rady wybierani na roczne kadencje:

2008 – Barbara Centkowska, animator i twórca naszej sieci Dyrektor Biura Programów i Współpracy Międzynarodowej, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

2009 – Hanna Lamers, Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej (obecnie Biura Wymiany Akademickiej), Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku-Bialej

2010 – Aniela Tejchman, Kierownik Działu Spraw Międzynarodowych, Politechnika Gdańska 

2011 – Ewa Derkowska-Rybicka, Kierownik BPM, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

2012 – Ewa Kiszka, Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą i Programów Międzynarodowych, Gdański Uniwersytet Medyczny

2013 - Dominika Janik-Hornik, Kierownik Biura Programów i Współpracy Międzynarodowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

2014 - Ewa Mroczek, Dział Współpracy Miedzynarodowej, Politechnika Wrocławska

2015 - Joanna Mrowiec-Denkowska, Kierownik Biura Międzynarodowej Wymiany Akademickiej, Politechnika Śląska w Gliwicach 

2016 - Agata Wójcik, Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 

Przedsięwzięcie ma charakter otwarty, a przyjęcie w poczet członków IROs Forum odbywa się poprzez deklarację członkostwa oraz zgodę większości członków i odpowiednią uchwałę władz statutowych.

Ogłoszenia


Projekt - Inwestuj w siebie – nigdy nie jest na to za późno

Serdecznie dziękujemy wszystkimi uczestnikom szkoleń za zaangażowanie i systematyczność. Szkolenia dla drugiej i trzeciej edycji zakończyły się warsztatami do wyboru, podnoszącymi kompetencje kluczowe i społeczne, w dniu 24 lutego 2018 roku.

 

17-04-18 | Więcej...

E+ Wyjazdy nauczyciele i pracowników w 2016/17
W ramach programu Erasmus+ 2016/17 oferujemy:
dla nauczycieli akademickich:
  • 25 miejsc na wyjazdy pięciodniowe, 
  • 40 miejsc na wyjazdy trzydniowe,

dla pracowników niebędących nauczycielami:

  • 20 miejsc na wyjazdy pięciodniowe, 
  • 40 miejsc na wyjazdy trzydniowe.

Więcej informacji: tutaj.

01-06-16 | Więcej...

Spotkanie informacyjne Erasmus+
Zapraszamy wszystkich studentów zainteresowanych wyjazdem na studia w roku akademickim 2016/2017 w ramach Programu Erasmus+ na spotkanie informacyjne - już po świętach: 30 marca br. (środa) o godzinie 11.00, sala L 233 (budynek L, II piętro).

22-03-16 | Więcej...

Wyjazdy STT i STA - koniec naboru

Informujemy, że limit miejsc na wyjazdy typu STA i STT w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2015/2016 został wyczerpany.
Zachęcamy do planowania mobilności STA i STT na rok akademicki 2016/17 – wyjazdy w ramach tego kontraktu będzie można realizować od czerwca br. Szczegóły naboru wniosków na wyjazdy w roku 2016/17 wkrótce!

08-03-16 | Więcej...

Wyjazdy nauczycieli i pracowników w roku 2015/2016 - otwarty nabór
Nabór na realizację wyjazdów nauczycieli akademickich – STA i pracowników niebędących nauczycielami – STT w ramach programu Erasmus+ 2015/16 już otwarty! Nalezy dostarczyć do BWA wypełnione (w j. ang.) i podpisane przez uczelnię/instytucję przyjmującą (oryginał, skan lub fax) odpowiednie "mobility agreement". Miejsca na wyjazdy STA i STT będą przyznawane według kolejności dostarczania dokumentów do momentu wyczerpania środków.
03-06-15 | Więcej...