Centrum Wymiany
Międzynarodowej
Zadzwoń do nas:
+48 (33) 8279 434 lub 356
Znajdź nas: 
budynek L, pokój 402,
IV piętro
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała

a

Erasmus+ w ATH

erasmus rgbLLP - Eramsus jest programem edukacyjnym, finansowanym z funduszy europejskich i mającym na celu podnoszenie poziomu kształcenia, a także wzmacnianie jego europejskiego wymiaru w szkołach wyższych.
W ramach akcji Erasmus można realizować jedno, klika lub wszystkie z niżej wymienionych aktywności:
 

 • wymiana studentów - wyjazdy stypendialne do partnerskich uczelni w krajach europejskich oraz przyjmowanie studentów zagranicznych na własnej uczelni
 • wymiana kadry dydaktycznej - organizowanie wykładów w uczelniach partnerskich, a także przyjmowanie wykładowców zagranicznych na naszej uczelni
 • organizacja wymiany studentów i dydaktyków w celu promocji wyjazdów i współpracy zagranicznej, przygotowanie studentów i wykładowców wyjeżdżających na stypendia, opieka nad studentami przyjeżdżającymi z krajów Unii Europejskiej
 • wdrażanie Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS) - systemu ułatwiającego zaliczenie okresu studiów odbytego w uczelni partnerskiej
 • opracowanie nowych programów kształcenia przy współudziale europejskich partnerów
 • organizacja kursów intensywnych - zajęć dydaktycznych opracowanych i prowadzonych przez międzynarodową grupę wykładowców dla studentów
 • udział w Sieciach Tematycznych

European Policy Statement, czyli Deklaracja Polityki Europejskiej, przedstawia ogólny plan rozwoju strategicznego uczelni w zakresie współpracy zagranicznej. Deklaracja to dokument pozwalający ocenić spójność działań proponowanych do finansowania z całościową strategią uczelni. W Deklaracji przedstawia się skrótowo politykę uczelni dotyczącą integracji osób niepełnosprawnych, równości szans, wkładu w zwalczaniu rasizmu i promowaniu spójności społeczno-ekonomicznej.

Udział Polski w programie Erasmus rozpoczął się w roku 1998/99 - 46 polskich uczelni wyższych podpisało Kontrakt Uczelniany z Komisją Europejską. W roku 1999/2000 w programie uczestniczyły 74 uczelnie, w 2000/01 - 98 uczelni, w 2001/02 - 98 uczelni i 2002/03 - 120 uczelni. W dalszym ciągu ilość uczelni biorących udział w programie rośnie.

Filia Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej aktywny udział w programie rozpoczęła w roku akademickim 1998/99. Obecnie Akademia Techniczno-Humanistyczna z roku na rok wysyła coraz większą ilość studentów i nauczycieli akademickich na stypendia zagraniczne, a także podpisuje nowe umowy z uczelniami europejskimi. W Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej program jest koordynowany przez: Biuro Wymiany Akademickiej ATH.
 

Ogłoszenia


Projekt - Inwestuj w siebie – nigdy nie jest na to za późno

Serdecznie dziękujemy wszystkimi uczestnikom szkoleń za zaangażowanie i systematyczność. Szkolenia dla drugiej i trzeciej edycji zakończyły się warsztatami do wyboru, podnoszącymi kompetencje kluczowe i społeczne, w dniu 24 lutego 2018 roku.

 

17-04-18 | Więcej...

E+ Wyjazdy nauczyciele i pracowników w 2016/17
W ramach programu Erasmus+ 2016/17 oferujemy:
dla nauczycieli akademickich:
 • 25 miejsc na wyjazdy pięciodniowe, 
 • 40 miejsc na wyjazdy trzydniowe,

dla pracowników niebędących nauczycielami:

 • 20 miejsc na wyjazdy pięciodniowe, 
 • 40 miejsc na wyjazdy trzydniowe.

Więcej informacji: tutaj.

01-06-16 | Więcej...

Spotkanie informacyjne Erasmus+
Zapraszamy wszystkich studentów zainteresowanych wyjazdem na studia w roku akademickim 2016/2017 w ramach Programu Erasmus+ na spotkanie informacyjne - już po świętach: 30 marca br. (środa) o godzinie 11.00, sala L 233 (budynek L, II piętro).

22-03-16 | Więcej...

Wyjazdy STT i STA - koniec naboru

Informujemy, że limit miejsc na wyjazdy typu STA i STT w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2015/2016 został wyczerpany.
Zachęcamy do planowania mobilności STA i STT na rok akademicki 2016/17 – wyjazdy w ramach tego kontraktu będzie można realizować od czerwca br. Szczegóły naboru wniosków na wyjazdy w roku 2016/17 wkrótce!

08-03-16 | Więcej...

Wyjazdy nauczycieli i pracowników w roku 2015/2016 - otwarty nabór
Nabór na realizację wyjazdów nauczycieli akademickich – STA i pracowników niebędących nauczycielami – STT w ramach programu Erasmus+ 2015/16 już otwarty! Nalezy dostarczyć do BWA wypełnione (w j. ang.) i podpisane przez uczelnię/instytucję przyjmującą (oryginał, skan lub fax) odpowiednie "mobility agreement". Miejsca na wyjazdy STA i STT będą przyznawane według kolejności dostarczania dokumentów do momentu wyczerpania środków.
03-06-15 | Więcej...