Centrum Wymiany
Międzynarodowej
Zadzwoń do nas:
+48 (33) 8279 434 lub 356
Znajdź nas: 
budynek L, pokój 402,
IV piętro
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała

a

Nauczyciele i pracownicy - wyjazdy w ramach Erasmus+ w roku 2016/2017

Szanowni Państwo,
Informujemy, że od dn. 1 czerwca b.r. istnieje możliwość realizowania wyjazdów nauczycieli akademickich – STA i pracowników niebędących nauczycielami – STT w ramach programu Erasmus+ 2016/17.
W ramach programu Erasmus+ 2016/17 oferujemy:

  • dla nauczycieli akademickich – 25 miejsc na wyjazdy pięciodniowe, 40 miejsc na wyjazdy trzydniowe;
  • dla pracowników niebędących nauczycielami – 20 miejsc na wyjazdy pięciodniowe, 40 miejsc na wyjazdy trzydniowe.

Warunkiem przyznania wyjazdu jest dostarczenie do Biura Wymiany Akademickiej wypełnionego (w języku angielskim) i podpisanego przez uczelnię/instytucję przyjmującą (oryginał, skan lub fax) „Staff mobility for teaching – mobility agreement" – dla nauczycieli akademickich lub „Staff mobility for training – mobility agreement" - dla pracowników niebędących nauczycielami.

Warunkiem przyznania miejsca na wyjazd osobom planującym wzięcie udziału w organizowanym przez uczelnie partnerskie tzw. „International Week" jest dostarczenie do BWA potwierdzenia przyjęcia na „International Week" (oryginał, mail, skan lub fax) .

Miejsca na wyjazdy STA i STT będą przyznawane według kolejności dostarczania ww. dokumentów, do momentu wyczerpania środków.

Wyjazdy można realizować do następujących krajów:

  • Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania – 130 EUR/dzień
  • Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Rumunia ,Szwajcaria, Turcja, Węgry, Włochy – 110 EUR/dzień
  • Hiszpania, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja – 100 EUR/dzień
  • Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia – 80 EUR/dzień.

W związku z tym, że Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie przekaże Uczelniom środków finansowych na realizację programu 16/17 (brak otrzymania środków z KE) przed 1 czerwca 2016 r., Uczelnie mogą przystąpić do realizacji wyjazdów rozpoczynających się od 1 czerwca 2016 r., o ile uczestnicy mobilności zaakceptują opóźnienie w przekazaniu pierwszej transzy do czasu otrzymania przez Uczelnię ww. środków.

Biuro Wymiany Akademickiej

Ogłoszenia


Projekt - Inwestuj w siebie – nigdy nie jest na to za późno

Serdecznie dziękujemy wszystkimi uczestnikom szkoleń za zaangażowanie i systematyczność. Szkolenia dla drugiej i trzeciej edycji zakończyły się warsztatami do wyboru, podnoszącymi kompetencje kluczowe i społeczne, w dniu 24 lutego 2018 roku.

 

17-04-18 | Więcej...

E+ Wyjazdy nauczyciele i pracowników w 2016/17
W ramach programu Erasmus+ 2016/17 oferujemy:
dla nauczycieli akademickich:
  • 25 miejsc na wyjazdy pięciodniowe, 
  • 40 miejsc na wyjazdy trzydniowe,

dla pracowników niebędących nauczycielami:

  • 20 miejsc na wyjazdy pięciodniowe, 
  • 40 miejsc na wyjazdy trzydniowe.

Więcej informacji: tutaj.

01-06-16 | Więcej...

Spotkanie informacyjne Erasmus+
Zapraszamy wszystkich studentów zainteresowanych wyjazdem na studia w roku akademickim 2016/2017 w ramach Programu Erasmus+ na spotkanie informacyjne - już po świętach: 30 marca br. (środa) o godzinie 11.00, sala L 233 (budynek L, II piętro).

22-03-16 | Więcej...

Wyjazdy STT i STA - koniec naboru

Informujemy, że limit miejsc na wyjazdy typu STA i STT w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2015/2016 został wyczerpany.
Zachęcamy do planowania mobilności STA i STT na rok akademicki 2016/17 – wyjazdy w ramach tego kontraktu będzie można realizować od czerwca br. Szczegóły naboru wniosków na wyjazdy w roku 2016/17 wkrótce!

08-03-16 | Więcej...

Wyjazdy nauczycieli i pracowników w roku 2015/2016 - otwarty nabór
Nabór na realizację wyjazdów nauczycieli akademickich – STA i pracowników niebędących nauczycielami – STT w ramach programu Erasmus+ 2015/16 już otwarty! Nalezy dostarczyć do BWA wypełnione (w j. ang.) i podpisane przez uczelnię/instytucję przyjmującą (oryginał, skan lub fax) odpowiednie "mobility agreement". Miejsca na wyjazdy STA i STT będą przyznawane według kolejności dostarczania dokumentów do momentu wyczerpania środków.
03-06-15 | Więcej...
View